Kurs og arrangementer

MAI 2017
05-07 - Elevstevne for 5,10,25 og 40 års jubilanter

AUGUST 2017
04-06 - Israelsstevnet
08-11 - Sommerkurs Skandinaviska Turistkyrkan, "Spaniatreff"
27 - Skolestart
JULI 2017
07-12 - Sommerstevnet
13-16 - Ufestivalen
17-23 - Kristent Nettverk
24-30 - NCCC (Nordic Chinese Christian Church)